Ekologiskt – för hälsans skull

Att välja ekologiskt är inte bara ett bra och många gånger klimatsmart alternativ för miljön, utan också det bästa alternativet för den som är mån om sitt eget mående och tränar. Mängder av studier som publicerats de senaste åren visar att ekologisk mat i större utsträckning har ett rikare näringsinnehåll och har i större utsträckning vitaminer och mineraler bevarade. De ekologiska livsmedelsalternativen är med andra ord optimala för den som vill få ut maximalt med näring från sin kost och detta kanske främst hos de som lever ett fysiskt aktivt liv och tränar.

Det högre näringsvärdet är påvisat i såväl vegetarisk ekologisk mat som animaliska ekologiska livsmedelsprodukter.

Ekologiska livsmedel är fria från kemiska bekämpningsmedel, som många gånger annars används av odlare för att exempelvis maximera skörd, men dessa bekämpningsmedel har ytterst negativ effekt på livsmedlet som i slutet ligger på konsumentens middagsbord.

Detsamma gäller animaliska livsmedel som produceras på ekologiska kontra icke ekologiska gårdar. Det är påvisat att ekologiska ägg har ett högre proteininnehåll än icke ekologiska.

Tomater som odlas ekologiskt har längre mognadsprocess och får helt enkelt en naturlig livscykel som maximerar näringsinnehållet, tomater som odlas på icke ekologiska plantager stressas fram för att växa fortast möjligt för att i slutändan få ut största möjliga profit.

Den ekologiska livsmedelsproduktionen har ökat i takt med att konsumenter fått en ökad medvetenhet och ställer högre krav livsmedelshanteringen.

Caféer och restauranger som specialiserar sig på enbart ekologisk mat ökar både internationellt men även i Sverige, vilket ses som ett gott tecken ur många aspekter. Ekologiska livsmedel är idag lättillgängliga för alla och dessutom är prisskillnaderna marginella.

Konsumenters vilja att i större utsträckning måna om sin hälsa och sitt mående har gjort att branschen följt med och idag väljer exempelvis många restauranger att ha egna små odlingar där närheten mellan jord och middagsbord blir så tät det är möjligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *