Ekologiskt – för människa och miljö

Ekologisk mat innebär att råvaror och köttkreatur behandlats och producerats enligt ett reglemente som säger att mat ska produceras med minsta möjliga påverkan på människor, djur, natur och klimat för att få erhålla ekologisk certifiering.

Maten innehåller färre gifter, fler näringsämnen och är mindre skadlig för klimatet.

Mat med ekologisk certifiering är många gånger, dock inte alltid, när- eller lokalproducerad men detta är inte ett generellt krav. Även importerade råvaror eller importerat kött kan vara ekologiskt så länge produktionsförhållandena håller korrekt standard.

I takt med att konsumenters medvetenhet och vilja att påverka ökat så har också efterfrågan på denna typ av mat ökat.

Att laga mat ekologiskt behöver inte innebära stora förändringar i livet, bara större medvetenhet vid inhandling av mat. Priset kan i vissa fall variera något men det är många gånger en myt att ekologisk mat är dyrare.

För allas bästa

Mat som produceras ekologiskt har strikta krav att eliminera alla former av kemiska bekämpningsmedel eller andra typer av medel som påverkar dels råvaran, dels miljön.

Ekologisk mat har i större utsträckning högre näringsvärden än icke ekologisk då exempelvis mognadsprocesser fått ske naturligt utan artificiell påverkan som dyra klimatanläggningar och tillsatta växtstimulerande ämnen.

Antalet producenter av ekologisk mat i Sverige har ökat det senaste decenniet och ökningen fortsätter. Även antalet konditorier, caféer och restauranger har hakat på trenden och allt fler är numera specialiserade på ekologisk och miljövänlig mat.

Att äta ekologisk mat har hälsofrämjande egenskaper och både branschen och konsumenterna har i en stadigt ökande takt visat större intresse för ekologisk mat och ekologisk matproduktion.

Matproduktionen i världen står för en stor den av den miljöpåverkan och de klimatförändringar som kan ses globalt. Att välja ekologisk och gärna närproducerad mat är en bra början för privatpersoner och konsumenter för att skapa nya vanor. Detsamma gäller för restaurangbranschen och likväl för cafébranschen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *